Класификация на котките

 Какво е биологична класификация?

От биологична гледна точка, всички организми подлежат на единна класификация. Класифицирането им се осъществява чрез подреждането им в групи, наричани с термина “таксон” според даден общ за всички в групата родов признак. Същевременно представителите на всяка група се делят на по-малки таксони, в зависимост от друг видов признак.

През призмата на биологическата класификация котките са част от:

- царство “Животни”,
- тип “Хордови”,
- клас “Бозайници”,
- разред “Хищници”
- семейство “Котки”

Семейство “Котки”

Семейство “Котки” е известно на латински, като “Felidae”. Разделено е на 3 подсемейства: Мъркащи котки, Ревящи котки и Гепардови. Всяко семейство е разделено на родове – Мъркащите котки са 18 рода, Ревящите – 3 рода и Гепардовите – 1 род. В семейство “Котки” влизат 37 вида животни сред които гепард, ягуар, леопард, тигър, лъв, пума, рис и т.н.

Котките, които ни интересуват са под-вида “Домашни котки”. Освен тях има още два под-вида - Африканска дива и Евроазиатска дива котки. Трите под-вида са части от вида “Дива котка” , наред с която в рода влизат и Пясъчната, Тръстиковата, Чернокраката и Сивата котки. Последното е важно, тъй като понякога се прави грешката Пясъчната котка например да се поставя на едно ниво с породите Домашни котки, което е много грешно.

“Домашна котка”

Домашната котка е по-известна с термина “котка”, поради което често настъпват обърквания, затова трябва да се отбележи, че от тук нататък се говори само за под-вида “Домашна котка”.

Днес съществуват повече от 40 породи котки с ясно и не толкова ясно изразени различия помежду си. Условно могат да се разделят на късокосмести и дългокосмести. Незначителна част от всички котки на планетата могат да бъдат причислени изцяло към някоя от породите – тоест да бъдат наречени чистокръвни. По-голямата част са смесица между породи.

Котката е на едно от най-високите места в хранителната верига. Враг е на няколко хиляди други животински вида, докато самата тя има сравнително малко врагове. Задължителна съставка от менюто й е месото. Причината за това е, невъзможността й да произвежда сама определен вид аминокиселини. Така че дори и да приучите котка да яде само краставици – това няма да е здравословно за нея, за разлика от кучето например.

Температурата на тялото на котката е 38-39 градуса. Тъй като топлопроводимостта на вода е над 150 пъти по-голяма от на въздуха, повечето котки изпитват затруднения да подържат температурата си и затова традиционно отбягват контактите с вода. Въпреки това някои породи – особено дългокосместите следва да се къпят често и могат да бъдат приучени стига да свикнат с контакта от ранна възраст и да се къпят във вода с подходяща температура (38-39 градуса).

Противно на някои твърдения, котките не виждат в абсолютна тъмнина (100%). Всъщност никой не би могъл да вижда в абсолютна тъмнина. Благодарение на особеностите на очите си, обаче те виждат една тъмна и непрогледна за нас стая, като осветена от лунна светлина (приблизително сравнение). За ориентация използват също така и свръх чувствителните си мустаци.