Бурманска котка

Наименованието „Бурманска котка” е изключително погрешно. Проблемът идва от наличието на две породи „Birman” и “Burmese”, които в превод се превеждат еднакво „Бирмански”.  И в двата случая името произлиза от „Бирма”.

 

Бурманските котки са порода, която се разделя на две под-групи: Американски бурмански и Британски бурмански котки. За първи път като порода Бурманската котка е призната от Американската фелиноложка асоциация през 1936 година.  Последвалото интензивно развъждане на породата, което било осъществявано и с не малко сиамски котки, което загубило характерните черти на бурманките. Едва през 60те години на 20 век, след продължително селективно развъждане, те започнали да придобиват оригиналните си черти.

 

Бурманските котки традиционно са кафяви на цвят и с медни очи, но благодарение на селективното им развъждане днес има голяма гама от цветове. Като изключение се срещат и котки със сини очи, което е резултат на смесването със сиамските котки.

 

Бурманските котки са известни като открити и дружелюбни котки. Те са изключително интелигентни и притежават силен глас, с който често напомнят за присъствието си на стопанина им.

 

Смята се, че породата произлиза от Тайланд, който тогава се е наричал Сиам, наред със сиамските котки.  При нападенията от Бирма през 18 век войниците взели със себе си котки от породата и ги отнесли в Бирма.